Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Qui chế Văn phòng

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHƯƠNG THẢO

12/10/2020 10:51

Phần I

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

 1. Văn phòng Luật sư Phương Thảo - Tên viết tắt là: “VPLS. PT” - Tên tiếng Anh là: PHUONG THAO LAW FIRM.Trụ sở Văn phòng tại: số 21 ngõ 47 phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 2. Văn phòng được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động số: 01010718/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/09/2011, hoạt động dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Thảo:  Thạc sĩ - Luật sư Phùng Thị Lan Phương.
 3. Logo của Văn phòng Luật sư Phương Thảo: Hình ảnh tượng thần Nữ thần công lý mầu trắng, được đặt bên trong hai cành nguyệt quế màu vàng trắng, phía dưới dòng kẻ mầu vàng là Slogan của Văn phòng: “CAM KẾT-GIÁ TRỊ-HIỆU QUẢ”. Phía dưới slogan là tên “VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHƯƠNG THẢO” màu trắng - vàng.
 4. Nội dung và lĩnh vực hoạt động: Văn phòng Luật sư Phương Thảo thực hiện các lĩnh vực pháp lý theo nội dung đăng ký đã được cấp phép hoạt động về các hoạt động: Tư vấn pháp luật, tham gia đại diện ngoài tố tụng, tham gia tranh tụng trong các vụ án tranh chấp về Dân sự bao gồm: Tranh chấp về thừa kế, các tranh chấp về Đất đai, nhà ở; tranh chấp về Kinh doanh thương mại, Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng dân sự, các tranh chấp về Hôn nhân và Gia đình, tranh chấp về Hợp đồng Lao động; Tranh chấp về Thương mại Quốc tế; Tranh chấp về Hành chính; Tham gia bào chữa cho các bị can, bị cáo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại trong các vụ án Hình sự;
 5. Nguyên tắc hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo: Dựa trên các quy định của pháp luật liên quan, lấy đạo đức và kỹ năng hành nghề Luật sư làm kim chỉ nam cho hoạt động tác nghiệp của Luật sư. Luật sư không ngại khó khăn, gian khổ, bản lĩnh, vững vàng để bảo vệ chính nghĩa, đảm bảo công bằng, bình đẳng và tiến bộ xã hội, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho thân chủ của mình.
 6. Văn phòng Luật sư Phương Thảo hoạt động trên cơ sở Luật Luật sư, Điều lệ của Đoàn Luật sư thành phố Hà nội. Luật sư tác nghiệp trên cơ sở quy tắc đạo đức nghề nghiệp, ứng xử hành nghề luật sư, nội quy quy định tại quy chế này và các quyết định của Trưởng Văn phòng
 7. Thời gian làm việc hàng ngày của Luật sư: buổi sáng từ 08h00 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00. Nghỉ buổi chiều thứ bảy và ngày Chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Điều 2. NHIỆM VỤ

 1. Hỗ trợ, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Thực hiện các nội dung dịch vụ pháp lý theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mọi cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực hoạt động đã được đăng ký tại Giấy phép hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo .
 2. Tư vấn pháp luật, soạn thảo hợp đồng, các văn bản pháp luật khác, chỉ ra tình trạng pháp lý và cung cấp những giải pháp pháp lý hữu hiệu để hạn chế rủi ro, tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật liên quan.
 3. Tham gia trong và ngoài tố tụng, giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích giữa các tổ chức, cá nhân, bào chữa cho bị can, bị cáo,... để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 4. Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên hành chính của văn phòng không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề luật sư để phục vụ tốt hơn cho xã hội và cộng đồng, góp phần phát triển đội ngũ Luật sư có năng lực, kỹ năng và đạo đức hành nghề tốt nhằm đáp ứng công cuộc đổi mới và cải cách hành chính, tư pháp hiện nay.
 5. Hình thức hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo:
 1. Tư vấn pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước qua Email, điện thoại, Fax và tư vấn trực tiếp tại Văn phòng;
 2. Tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại;
 3. Đại diện cho thân chủ trong và ngoài tố tụng để đàm phán, thương lượng và thực hiện các thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định pháp luật;
 4. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như: soạn thảo hợp đồng, văn bản pháp lý, lập và làm chứng di chúc, các văn bản thỏa thuận khác,....;
 5. Trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý và trợ giúp tư vấn, tranh tụng miễn phí cho các đối tượng chính sách,...

Điều 3. QUYỀN HẠN

 1. Thực hiện dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực: Tư vấn pháp luật, Đại diện ngoài tố tụng, tham gia tố tụng và Dịch vụ pháp lý khác.
 2. Nhận phí dịch vụ pháp lý theo thỏa thuận, nhận thù lao Luật sư và tiền thưởng từ khách hàng không trái với quy định của Luật Luật sư.
 3. Ký Hợp đồng thuê Luật sư, nhân viên văn phòng dài hạn, ngắn hạn và Hợp đồng cộng sự, không phân biệt quốc tịch, giới tính, tôn giáo để làm việc cho Văn phòng Luật sư Phương Thảo và các chi nhánh của Văn phòng (nếu có) ở trong và ngoài nước Việt Nam.
 4. Được phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch, Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật liên quan.
 5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. TRÁCH NHIỆM

 1. Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp thành phố Hà nội đã cấp.
 2. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 3. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà Luật sư của Văn phòng Luật sư Phương Thảo đã gây ra và làm thiết hại cho khách hàng trong quá trình thực hiện các nội dung dịch vụ pháp lý đã ký kết với khách hàng theo quy định của pháp luật liên quan.
 4. Chấp hành quy định của pháp luật về lao động, thuế, kế toán, thống kê,...
 5. Nhận hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư, cử Luật sư hướng dẫn theo sự giới thiệu của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà nội.
 6. Thông báo cho Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động, thay đổi trong hoạt động của Văn phòng, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng giao dịch, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động của Văn phòng theo quy định của pháp luật liên quan.
 7. Chịu sự kiểm tra, giám sát, của Sở Tư pháp thành phố Hà nội, của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà nội.
 8. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy đinh pháp luật.
 9. Cử Luật sư tham gia tố tụng bào chữa miễn phí trong các vụ án hình sự do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu, theo sự phân công của Đoàn Luật sư thành phố Hà nội.
 10. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Phần II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. TỔ CHỨC NHÂN SỰ, HÀNH CHÍNH

 1. Chức danh lãnh đạo: Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng, Chánh Văn phòng và các Trưởng bộ phận nghiệp vụ dân sự, hành chính và hình sự, Trưởng Chi nhánh và Trưởng Văn phòng đại diện, giao dịch,...
 2. Luật sư thành viên: Luật sư đã ký kết hợp đồng làm việc, Luật sư cộng sự với Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 3.  Người tập sự hành nghề luật sư: là người được Văn phòng Luật sư Phương Thảo chấp nhận tập sự tại Văn phòng trên cơ sở quyết định tiếp nhận người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
 4. Nhân viên của Văn phòng bao gồm: Chuyên viên pháp lý, văn thư tổng hợp báo cáo, kế toán, thủ quỹ, lái xe.
 5. Cộng tác viên: Luật sư cộng tác theo vụ việc, chuyên viên, chuyên gia pháp lý,...
 6. Người học việc: người chưa đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để làm việc tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo, được Trưởng Văn phòng đồng ý bằng văn bản cho phép tham gia cùng các Luật sư để học hỏi kiến thức, kỹ năng tác nghiệp hành nghề luật sư để hoàn thiện bản thân và nghề nghiệp của mình.

Phần III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

(Trưởng Văn phòng, Phó trưởng Văn phòng,Trưởng bộ phận nghiệp vụ,

Chánh Văn phòng,Trưởng Chi nhánh và Trưởng Văn phòng đại diện, giao dịch)

Điều 6. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG VĂN PHÒNG

 1. Trưởng Văn phòng: Là người đại diện theo pháp luật của Văn phòng Luật sư Phương Thảo, có trách nhiệm điều hành và duy trì hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo theo quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan.
 2. Trưởng Văn phòng có quyền quyết định cao nhất trong việc điều hành và tổ chức hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 3. Trưởng Văn phòng chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động của Văn phòng trước Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư TP. Hà nội.
 4. Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Thảo có quyền quyết định các vấn đề về nhân sự, tiền lương, thưởng, phụ cấp, thù lao của các chức danh khác, các Luật sư, nhân viên trong Văn phòng và duyệt chi các khoản từ nguồn thu của Văn phòng.
 5. Quyết định các vấn đề về đối nội, đối ngoại của VPLS. PT.

Điều 7. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÓ TRƯỞNG VĂN PHÒNG

 1. Phó trưởng Văn phòng: Là Luật sư được Trưởng Văn phòng quyết định bổ nhiệm và phải thường xuyên có mặt tại Văn phòng (giúp Trưởng Văn phòng điều hành và giải quyết công việc được Trưởng Văn phòng ủy quyền hợp pháp bằng văn bản khi Trưởng Văn phòng vắng mặt).
 2. Phó trưởng Văn phòng: phụ trách các công việc về chuyên môn như (tiếp xúc khách hàng, tư vấn pháp luật, thay mặt trưởng Văn phòng nhận vụ việc để ký Hợp đồng Dịch vụ pháp lý theo quy chế của Văn phòng, ký giấy giới thiệu của Văn phòng, hướng dẫn các Luật sư, chuyên viên pháp lý soạn thảo các loại văn bản, đơn thư,...làm việc với các Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan hành chính theo nội dung ủy quyền của Trưởng Văn phòng nhằm triển khai công việc của Văn phòng theo kế hoạch của Trưởng Văn phòng và không trái với quy định của pháp luật và quy chế của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 3. Phó trưởng Văn phòng có trách nhiệm phối hợp với Trưởng Văn phòng trong việc quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Văn phòng đạt hiệu quả tốt nhất.
 4. Thay mặt Trưởng Văn phòng quản lý, điều hành các hoạt động của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt khi Trưởng Văn phòng vắng mặt.
 5. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối nội và đối ngoại của Văn phòng.
 6. Trong một số trường hợp cần thiết theo sự phân công của Trưởng Văn phòng thì Phó trưởng Văn phòng tham gia, giải quyết trực tiếp các vụ việc của Văn phòng với tư cách là Luật sư hoặc người đại diện theo ủy quyền của đương sự.

Điều 8. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÁNH VĂN PHÒNG, TRƯỞNG BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ, TRƯỞNG CHI NHÁNH VÀ TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, GIAO DỊCH

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Văn phòng: phụ trách các công việc về văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản của Văn phòng. Phân công công việc và cấp Giấy giới thiệu công tác cho các Luật sư, chuyên viên, nhân viên của Văn phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt của Trưởng Văn phòng.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ phận nghiệp vụ: là các chức danh phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Văn phòng gắn liền với việc quản lý chuyên môn và chịu trách nhiệm trước Trưởng Văn phòng trong lĩnh vực hoạt động do mình phụ trách.
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện, giao dịch: có trách nhiệm quản lý, điều  hành các công việc hàng ngày phát sinh từ Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Văn phòng giao dịch do mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Văn phòng đối với hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng do mình phụ trách.

Điều 9.NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LUẬT SƯ THÀNH VIÊN, LUẬT SƯ CỘNG SỰ VÀ HỢP TÁC VÀ CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

 1. Tiếp khách hàng của Văn phòng theo sự phân công của Trưởng Văn phòng trừ trường hợp khách hàng yêu cầu đích danh tên Luật sư khác.
 2. Tư vấn pháp luật tại trụ sở của Văn phòng Luật sư Phương Thảo theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng Văn phòng.
 3. Tham gia Tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, soạn thảo văn bản, hợp đồng, liên hệ công việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và tư vấn pháp luật, trả lời yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, Email,... khi được sự đồng ý, phân công của Trưởng Văn phòng.
 4.  Chỉ nhân danh Văn phòng Luật sư Phương Thảo thực hiện tư vấn pháp luật cho khách hàng, giải quyết các vụ việc dịch vụ pháp lý của Văn phòng theo sự phân công của Trưởng Văn phòng tại trụ sở của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 5. Không được phép nhân danh Văn phòng Luật sư Phương Thảo để thực hiện việc tư vấn pháp luật, nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý, nhận lợi ích vật chất từ khách hàng mà không có sự đồng ý của Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Thảo bằng văn bản.
 6. Chỉ được phép liên hệ với khách hàng của Văn phòng khi được sự đồng ý và chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp để nắm bắt thông tin và thông báo thông tin, kết quả giải quyết vụ việc.
 7. Phải bám sát nhiệm vụ được giao, có ý thực và thái độ nghiêm túc trong quá trình tác nghiệp, thực hiện có hiệu quả công việc được giao, có trách nhiệm phối hợp, tiếp nhận sự hỗ trợ của các Luật sư khác trong Văn phòng để hoàn thành tốt công việc.
 8. Chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, bảo mật hồ sơ, thông tin về vụ việc do mình được phân công thụ lý. Nghiêm cấm tiết lộ thông tin, tài liệu về vụ việc tranh chấp đang được phân công giải quyết cũng như vụ việc khác của Văn phòng ra bên ngoài vì bất cứ lý do gì.
 9. Không được nhận bất kỳ khoản tiền, quà hay lợi ích vật chất nào khác từ khách hàng ngoài các khoản thù lao Luật sư và phí dịch vụ pháp lý của Văn phòng đã thu theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng.
 10. Trường hợp không có khả năng, chuyên môn hoặc vì lý do nào đó mà không tiếp tục giải quyết vụ việc do khách hàng yêu cầu, Luật sư phải đề nghị với người phụ trách trực tiếp để báo cáo với Trưởng Văn phòng biết và có kế hoạch cử Luật sư thay thế. Không được từ chối yêu cầu chính đáng của khách hàng, gây thiệt hại đến lợi ích và uy tín của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 11. Không được làm việc với bên thứ ba, tiết lộ thông tin vụ viêc, thông tin khách hàng hoặc không được tham gia hoạt động nào khác mà có thể trực tiếp hay gián tiếp gây tổn hại đến thương hiệu, uy tín, tài chính của Văn phòng Luật sư Phương Thảo cũng như làm mất hình ảnh của Luật sư đồng nghiệp và những người liên quan.
 12. Được nhận tiền lương, tiền thưởng, nhận thù lao, chi phí theo quy định của Văn phòng Luật sư Phương Thảo. Trường hợp khách hàng không tiếp tục mời Luật sư thực hiện công việc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký thì Luật sư chỉ được nhận thù lao theo khối lượng và kết quả của công việc đã làm và phải thanh toán lại cho khách hàng số tiền thù lao và chi phí còn lại mà Luật sư đã được nhận trước đó.
 13. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng và có ý thức tham gia và thực hiện tốt các công việc: trực Văn phòng, trực nhật, vệ sinh của Văn phòng, giữ gìn môi trường làm việc văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.
 14. Trong trường hợp Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên của Văn phòng Luật sư Phương Thảo chấm dứt hợp đồng lao động với Văn phòng Luật sư Phương Thảo hoặc không làm việc tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo bởi bất cứ lý do gì thì phải bàn giao cho Chánh Văn phòng toàn bộ công việc đang phụ trách cùng các thông tin, giấy tờ, tài liệu có liên quan. Người chấm dứt hợp đồng lao động, thôi làm việc tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo không được tiết lộ thông tin khách hàng, thông tin về vụ việc hoặc các thông tin khác về Văn phòng Luật sư Phương Thảo vì bất cứ lý do gì. Không được tiếp tục nhân danh Luật sư, nhân viên hoặc các chức danh khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo để thu lợi bất chính. Nếu vi phạm quy định này, gây thiệt hại cho Văn phòng Luật sư Phương Thảo thì phải bồi thường và chịu mọi trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 10. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

 1. Nhân viên Văn phòng: là những người không được đào tạo chuyên ngành Luật, có nhiệm vụ giúp việc cho các Luật sư, chuyên viên pháp lý để triển khai các công việc hàng ngày.
 2. Liên hệ các cơ quan, tổ chức để giao văn bản, tài liệu theo yêu cầu của Luật sư vụ việc và theo chỉ đạo của Trưởng Văn phòng.
 3. Theo dõi, tổng hợp các hoạt động của Luật sư vụ việc và của Văn phòng Luật sư Phương Thảo theo phần việc do mình được Trưởng Văn phòng phân công phụ trách.
 4. Triển khai, thực hiện các công việc văn thư, thông tin, tư liệu, lưu trữ hồ sơ của Văn phòng và cập nhật các dữ liệu, văn bản pháp luật mới để phục vụ công tác và hoạt động tác nghiệp của Luật sư của Văn phòng.
 5. Lập báo cáo hoạt động 6 tháng, một năm của Văn phòng Luật sư Phương Thảo để báo cáo với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp Hà Nội theo quy định.
 6. Quản lý Website, Email của Văn phòng, chịu trách nhiệm về việc hoạt động bình thường của các máy móc, thiết bị của Văn phòng nhằm hỗ trợ tốt nhất để phục vụ tác nghiệp của Luật sư.
 7. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Văn phòng và có ý thức tham gia và thực hiện tốt các công việc: trực Văn phòng, trực nhật, vệ sinh của Văn phòng, giữ gìn môi trường làm việc văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.

Điều 11. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 1. Người tập sự hành nghề Luật sư phải chấp hành nghiêm túc Quy chế tập sự hành nghề Luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và quy chế của Đoàn Luật sư Hà Nội trong quá trình tập sự tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 2. Chấp hành quy chế hoạt động của Văn phòng Luật sư Phương Thảo, có trách đóng phí tập sự theo quy định.
 3. Trong thời gian tập sự theo quy định, được Trưởng Văn phòng phân công Luật sư hướng dẫn nghiệp vụ. Người tập sự phải chịu khó học hỏi kỹ năng hành nghề từ Luật sư hướng dẫn tập sự và các Luật sư vụ việc của Văn phòng.
 4. Không được tiết lộ thông tin khách hàng, thông tin về vụ việc hoặc các thông tin khác về Văn phòng Luật sư Phương Thảo vì bất cứ lý do gì.
 5. Người tập sự hành nghề Luật sư không được lợi dụng thương hiệu và uy tín của Văn phòng Luật sư Phương Thảo và nhân danh Luật sư, nhân viên hoặc các chức danh khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo để thu lợi bất chính hoặc thực hiện các nội dung công việc khác trái với Quy chế của Văn phòng mà gây thiệt hại cho Văn phòng Luật sư Phương Thảo thì phải bồi thường và chịu mọi trách nhiệm liên quan theo quy định của pháp luật.
 6. Người tập sự hành nghề Luật sư phải thường xuyên trao đổi về nội dung tập sự với Luật sư hướng dẫn và chủ động đề xuất với Luật sư hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến nội dung tập sự, thời gian tập sự theo quy định để được giải thích hướng dẫn chu đáo, tận tình của Luật sư được phân công hướng dẫn nhằm đạt kết quả tập sự tốt nhất.
 7. Người tập sự hành nghề Luật sư tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo phải chủ động ghi nhật ký tập sự và chuẩn bị hồ sơ báo cáo tập sự theo quy định để phục vụ tốt nhất việc tham gia kỳ thi hết tập sự đúng thời hạn, thời gian quy định của Bộ tư pháp, Liên đoàn Luật sư và Đoàn Luật sư Hà Nội.
 8. Có nghĩa vụ tham gia các hoạt động vệ sinh, trực nhật, trực nghiệp vụ của Văn phòng, chấp hành nghiêm túc giờ làm việc, giờ tập sự đã đăng ký với Văn phòng.

Điều 12. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN, THỦ QUỸ

 1. Phụ trách công việc kế toán, tài chính, quản lý thu, chi của Văn phòng.
 2. Tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, tài chính.
 3. Thống kê danh sách và thông tin khách hàng trên cơ sở sổ tiếp nhận thông tin khách hàng và khách hàng đến tư vấn tại Văn phòng.
 4. Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo Tài chính hàng năm của Văn phòng Luật sư Phương Thảo theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 13. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI HỌC VIỆC

 1. Chịu khó học tập, rèn luyện theo sự hướng dẫn của Trưởng bộ phận nghiệp vụ, Trưởng Chi nhánh và Trưởng Văn phòng đại diện, giao dịch cũng như của Luật sư.
 2. Tham gia, giúp việc cho Luật sư và chuyên viên pháp lý trong việc tóm tắt hồ sơ, soạn thảo đơn thư, văn bản và các công việc khác được phân công.
 3. Việc học tập tại Văn phòng không được làm ảnh hưởng đến công việc của Luật sư, các thành viên khác.
 4. Người học việc không được làm ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín của Văn phòng Luật sư và các Luật sư của Văn phòng.
 5. Thực hiện nghiêm túc mọi quy định của Văn phòng theo nội quy, quy chế này và theo quy định của pháp luật về học nghề.
 6. Chấp hành các quy định chung của Văn phòng, thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục, giờ giấc làm việc, trật tự vệ sinh của Văn phòng.

Phần IV

QUY ĐỊNH NỘI BỘ

Điều 14. CHẾ ĐỘ, NỘI QUY

 1. Mọi thành viên thuộc Văn phòng Luật sư Phương Thảo phải tuyệt đối tuân thủ sự quản lý, điều hành của Trưởng Văn phòng.
 2. Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mà Văn phòng đã ký kết một cách chính xác, đúng thời hạn, đúng pháp luật, có ý thức xây dựng thương hiệu và hình ảnh tích cực của Văn phòng Luật sư Phương Thảo nhằm giữ gìn và nâng cao uy tín của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 3. Hợp tác tích cực và xây dựng đoàn kết nội bộ giữa các Luật sư đồng nghiệp, giữa Luật sư với nhân viên khác, giữa Luật sư với chuyên viên pháp lý và người tập sự hành nghề luật sư của Văn phòng Luật sư Phương Thảo, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết và chuyên nghiệp.
 4. Tất cả Luật sư và các thành viên khác của Văn phòng phải có ý thức tham gia công việc thiện nguyện, trợ giúp pháp lý của Văn phòng đối với các đối tượng trợ giúp pháp lý.
 5. Mọi người phải cùng nhau có ý thức giữ gìn và bảo quản tài sản, trang thiết bị của của Văn phòng, tham gia và giữ gìn trật tự, vệ sinh chung của Văn phòng để tạo môi trường làm việc văn minh, sạch sẽ.
 6. Có ý thức bảo vệ và nâng cao thương hiệu của Văn phòng Luật sư Phương Thảo. Đảm bảo bí mật tuyệt đối về thông tin khách hàng, vụ việc theo quy chế này.
 7. Chấp hành nghiêm túc giờ làm việc theo quy chế này. Mọi thành viên của Văn phòng nếu có lý do chính đáng cần phải xin vắng mặt tại Văn phòng trong giờ làm việc, phải được sự đồng ý của Trưởng Văn phòng.
 8. Khi đến Văn phòng làm việc phải có tác phong, trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với văn hóa công sở, đúng với quy định về trang phục của Đoàn Luật sư Hà nội, Liên Đoàn Luật sư Việt nam và thuần phong mỹ tục của người Hà Nội. Luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phương Thảo phải sử dụng trang phục áo sơ mi sáng màu, có cổ, quần sẫm mầu, đeo cavat và huy hiệu Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định.
 9. Trong giờ làm việc, tác nghiệp phải giữ nét mặt, cử chỉ, đi đứng, phát ngôn đúng chuẩn mực, thể hiện thái độ làm việc lịch sự, tôn trọng khách hàng, tôn trọng người điều hành và tôn trọng, yêu mến đồng nghiệp của mình. Nghiêm cấm hành vi ảnh hưởng đến uy tín của Luật sư, của Văn phòng Luật sư Phương Thảo, không vi phạm nếp sống văn minh và quy tắc đạo đức xã hội, đạo đức nghề Luật sư.
 10. Ngoài thù lao Luật sư, phí dịch vụ pháp lý mà Văn phòng đã thu theo thỏa thuận và theo Hợp đồng dich vụ pháp lý với khách hàng, nghiêm cấm việc Luật sư và các thành viên khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo đòi hỏi, những nhiễu khách hàng về tài chính hoặc nhận từ khách hàng một khoản tiền, lợi ích vật chất nào khác.
 11. Nghiêm cấm Luật sư và các nhân viên khác của Văn phòng làm công việc riêng, nói chuyện riêng, nghe và gọi điện thoại riêng, tiếp khách riêng trong giờ làm việc làm ảnh hưởng đến môi trường làm việc nghiêm túc của Văn phòng. Trong giờ làm việc, mọi người không gây ồn ào hoặc có hành vi khác làm trở ngại công việc của người xung quanh.
 12. Nghiêm cấm Luật sư và các nhân viên khác của Văn phòng mang ra ngoài Văn phòng hoặc sử dụng hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật, sách báo và tài sản, các trang thiết bị của Văn phòng phục vụ cho hoạt động và mục đích riêng của mình.
 13. Luật sư và các nhân viên khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi và hoạt động của mình ngoài phạm vi Văn phòng khi không tuân thủ đúng quy định của quy chế này.

Phần V

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 15. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 1. Tiêu chuẩn tuyển dụng và ký Hợp đồng lao động với Luật sư và các chức danh khác:
 1. Văn phòng Luật sư Phương Thảo sẽ tuyển dụng Luật sư và các chức danh khác trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đạo đức, kỹ năng hành nghề Luật sư, yêu cầu công việc cần tuyển dụng và thái độ, trách nhiệm với công việc được giao theo quy định tại Luật Luật sư hiện hành và Quy chế của Văn phòng Luật sư Phương Thảo;
 2. Việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động phải thông qua quá trình phỏng vấn, kiểm tra về kỹ năng và kinh nghiệm công tác và hoạt động nghề;
 1. Hình thức của Hợp đồng lao động:
 1. Hợp đồng lao động được ký kết giữa Văn phòng Luật sư Phương Thảo với Luật sư và các chức danh khác dựa trên quy định của Luật Lao động hiện hành và nhu cầu của các bên;
 2. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng cộng sự, Hợp đồng cộng tác theo vụ việc, phần việc, Hợp đồng tuyển dụng, Hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn và Hợp đồng lao động thời vụ,...
 1. Lương, thưởng: Theo thỏa thuận và theo quy chế của Văn phòng Luật sư Phương Thảo, không trái với quy định của Luật Lao động hiện hành.

Điều 16. CHẤM DỨT HỢP ĐỘNG LAO ĐỘNG

 1. Luật sư và các thành viên khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo muốn chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng cộng sự, cộng tác đã ký kết tại Văn phòng phải báo trước ít nhất 30 ngày cho Trưởng Văn phòng đồng thời phải thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ liên quan cho Văn phòng theo quy định tại quy chế này.
 2.  Khi thôi hoạt động tại Văn phòng Luật sư Phương Thảo vì bất cứ lý do gì đều không có quyền yêu cầu chia tài sản, lợi ích vật chất khác thuộc sở hữu của Văn phòng Luật sư Phương Thảo hoặc yêu cầu đền bù công sức đóng góp, xây dựng Văn phòng, không còn quyền sử dụng, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, văn bản pháp luật, sách báo và tài sản, trang thiết bị của Văn phòng Luật sư Phương Thảo.
 3.  Người bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng cộng sự, cộng tác với Văn phòng Luật sư Phương Thảo không được tiết lộ bí mật thông tin về khách hàng, về nội bộ Văn phòng Luật sư Phương Thảo.

Điều 17. QUY CHẾ NHẬN THÙ LAO LUẬT SƯ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 1. Chế độ nhận thù lao Luật sư, thưởng cho Luật sư và người giới thiệu vụ việc thành công cho Văn phòng:
 1. Luật sư tham gia thực hiện nội dung dịch vụ pháp lý từ đầu đến khi kết thúc vụ việc tranh chấp do Trưởng Văn phòng phân công được hưởng thù lao 30% của giá trị Hợp đồng dịch vụ pháp lý sau khi đã trừ chi phí Văn phòng, chi phí thuế các loại và chi phí thuê phương tiện, lưu trú khi tác nghiệp;
 2. Luật sư, thành viên khác của Văn phòng giới thiệu thành công vụ việc về Văn phòng được trích thưởng 8% (Tám phần trăm) của giá trị Hợp đồng dịch vụ pháp lý sau khi đã trừ chi phí Văn phòng, chi phí thuế các loại và chi phí thuê phương tiện, lưu trú khi tác nghiệp;
 3. Người ngoài Văn phòng Luật sư Phương Thảo giới thiệu thành công vụ việc về Văn phòng được trích thưởng 5% (Năm phần trăm) của giá trị Hợp đồng dịch vụ pháp lý sau khi đã trừ chi phí Văn phòng, chi phí thuế các loại và chi phí thuê phương tiện, lưu trú khi tác nghiệp;
 1. Chính sách ưu đãi:
 1. Phí dịch vụ pháp lý áp dụng cho vụ việc tranh chấp, vụ án hình sự liên quan đến Luật sư của Văn phòng được giảm giá là 20% giá trị Hợp đồng Dịch vụ pháp lý;
 2. Phí dịch vụ pháp lý áp dụng cho vụ việc tranh chấp, vụ án hình sự liên quan đến thân nhân Luật sư của Văn phòng được giảm giá là 15% giá trị Hợp đồng Dịch vụ pháp lý;
 3. Phí dịch vụ pháp lý áp dụng cho vụ việc tranh chấp, vụ án hình sự liên quan đến đối tượng chính sách, tuổi vị thành niên được giảm giá là 10% giá trị Hợp đồng Dịch vụ pháp lý;
 4. Phí dịch vụ pháp lý áp dụng cho vụ việc tranh chấp, vụ án hình sự liên quan đến đối tượng là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được giảm giá là 5% giá trị Hợp đồng Dịch vụ pháp lý;
 1. Việc khen thưởng, kỷ luật đối với Luật sư: Thực hiện theo các quy định trong Luật Luật sư, Quy chế khen thưởng, kỷ luật của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và các quy định có liên quan.
 2. Việc khen thưởng, kỷ luật đối với đối với các thành viên khác: Thực hiện theo quyết định của Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Thảo.

Phần VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 18. THI HÀNH QUY CHẾ

 1. Luật sư và các thành viên khác của Văn phòng Luật sư Phương Thảo có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành nghiêm túc, đầy đủ toàn bộ nội quy, quy chế này.
 2. Nội quy, quy chế sửa đổi này gồm 09 trang, 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, Quy chế này thay thế Quy chế và các quy định trước đây của Văn phòng Luật sư Phương Thảo./. 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHƯƠNG THẢO

 

Các tin khác