Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Văn hóa, Giáo dục Y tế

Câu hỏi
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?
Câu hỏi
Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?
Câu hỏi
Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?
5/5Trang12345