Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Hộ tịch - Hộ khẩu

Nhờ người nhà xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Câu hỏi

Tôi là công dân Việt Nam đang học tập tại Đức. Sắp tới tôi muốn kết hôn với người Việt quốc tịch Đức, và làm thủ tục kết hôn tại Đức. Do không có điều kiện về Việt Nam nên tôi nhờ người nhà xin Giấy xác nhận độc thân. Xin hỏi người nhà tôi có thể xin giấy cho tôi hay tôi phải là người trực tiếp xin giấy.

Câu trả lời

Câu hỏi của bạn liên quan đến các thủ tục thực hiện việc đăng ký hộ tịch tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bạn phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn cư trú trước khi xuất cảnh. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền.

Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 2/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hôn nhân và gia đình và chứng thực đã bổ sung, sửa đổi Điều 10 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP  về việc thực hiện ủy quyền khi có yêu cầu đăng ký hộ tịch như sau: “Người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên”.

Như vậy, nếu bạn không có điều kiện về Việt Nam trực tiếp xin Giấy xác nhận độc thân thì bạn có thể ủy quyền cho người nhà của bạn làm thay, nhưng phải xuất trình các giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống. Bạn có thể nộp các giấy tờ, tài liệu trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ thì nộp bản sao các giấy tờ, kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

 

Các văn bản liên quan:

Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: CTV2