Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo
Văn Phòng Luật sư Phương Thảo

Hộ tịch - Hộ khẩu

Thủ tục làm khai sinh cho người mới mãn hạn tù

Câu hỏi

Em tôi vừa mới đi tù về, giấy tờ tùy thân không có. Hiện nay e tôi muốn đi làm mà đã bị cắt hộ khẩu. Nay tôi muốn làm khai sinh cho em tôi để nộp cho Công an quận xin nhập khẩu cho em tôi. Thủ tục thực hiện như thế nào?

Câu trả lời

 

Trường hợp của em bạn có thể làm thủ tục xin cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh theo quy định tại khoản Điều 62 Nghị định 158/2005/NĐ-CP. “Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.”

Về thủ tục cấp giấy khai sinh được quy định cụ thể tại điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP và sửa đổi bổ sung tại Nghị định  06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch.

“1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

Người yêu cầu cấp bản chính Giấy khai sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính; trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có).

Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.”

Theo Luật Cư trú năm 2006, được sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định hồ sơ đăng ký nhập hộ khẩu bao gồm:

-  Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu: “... Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế”.

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh.
 
Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


 

Các văn bản liên quan:

Luật 36/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

Nghị định 06/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Luật 81/2006/QH11 Cư trú

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch